Reunim unitățile de învățământ preuniversitar alternativ Montessori din România, autorizate sau acreditate conform legii și ne propunem să reprezentăm interesele acestora în relația cu autoritățile


Federaţia Montessori România are drept scop dezvoltarea, susţinerea, răspândirea, promovarea şi aplicarea ideilor, standardelor și principiilor Pedagogiei Montessori în România.

Obiectivele Federației sunt următoarele:

 • Să fie forul reprezentativ al alternativei educationale Montessori din Romania, atat în relatiile cu Ministerul Educatiei, ARACIP, autoritatile locale, etc. cat si in relatiile cu alte organizatii sau persoane fizice din tara sau din strainatate
 • Să realizeze un parteneriat cu Ministerul Educatiei în vederea facilitarii introducerii si aplicarii alternativei educationale Montessori în unități de învățământ din Romania
 • Să mijloceasca comunicarea cu autoritatile din învatamantul national (Ministerul Educatiei, ARACIP, inspectoratele scolare etc.)
 • Să propună, la solicitarea Ministerul Educației, reprezentanți ai alternativei educaționale Montessori ca membrii ai Comisiei Naționale pentru Alternative Educaționale din România
 • Să sprijine activitatile desfasurate de unitatile de învatamant din România care aplică alternativa educaţională Montessori
 • Să ofere informare si consultanta persoanelor sau organizatiilor interesate de alternativa educationala Montessori
 • Să stabileasca standarde de calitate în aplicarea educatiei Montessori în unitățile de învățământ si sa le ofere sprijin în acest sens
 • Să stimuleze creșterea calității învățământului Montessori din România prin organizarea unor audituri de monitorizare la nivelul fiecărei unități de invatamant autorizate/acreditate pe alternativa Montessori și să emită certificat de calitate în cadrul alternativei
 • Să contribuie la formarea unei comunitati Montessori formata din cadre didactice, părinti, companii, ONG-uri etc.
 • Orice alte obiective necesare promovarii sau sustinerii alternativei educationale Montessori
 • Să promoveze educatia Montessori prin programe și seminare informative la nivel național și internațional
 • Să promoveze si să organizeze programe de formare inițiala si continuă în pedagogia Montessori, în conformitate cu standardele internaționale deformare Montessori
 • Să organizeze un grup de sprijin pentru unitățiile de învățământ interesate, cat si pentru personalul didactic specializat/ în curs de specializare în pedagogia Montessori din unitățile de învatamant
 • Să se afilieze la organizatii, institutii sau alte foruri reprezentative pentru educatia Montessori din strainatate
 • Sa incheie parteneriate cu organizatii, institutii sau alte foruri reprezentative pentru educatie in țară și străinătate
 • Să reprezinte alternativa Montessori din Romania la evenimentele naționale și international
 • Să inițieze activitati proprii de interes comun pentru membrii sai, incluzand, dar faraa se limita la luari de pozitie, propuneri legislative, studii de piata, proiecte, seminarii,dezbateri etc., pentru promovarea intereselor comune ale membrilor sai si apedagogiei Montessori, în general.
 • Să dezvolte proiecte nationale si sa acceseze finantari
 • Să publice materiale științifice, informative sau organizatorice (cărți, publicații, etc.) necesare dezvoltarii si promovarii alternativei educationale Montessori
 • Să reprezinte și sa susțină interesele membrilor săi la nivel național și internațional

Consiliul director pentru anul 2018-2019

Aura Cadis

Președinte: Aura Cadiș

Școala Primară ”Montessori Schule”, Cluj-Napoca
FMR

Vice-președinte: Laura Caraiman

Școala Gimnazială ”Montessori Haus” Timișoara
PENTRU-CERC-logo-FMR

Vice-președinte: Daniela Crăciun

Montessori ”Acoperământul Maicii Domnului” Mediaș
PENTRU-CERC-logo-FMR

Vice-președinte: Cătălina Ivan

Grădinița Montessori School of Iași
PENTRU-CERC-logo-FMR

Secretar: Adina Tudorache

Școala Primară ”Casa Montessori” București

Despre membrii nostri

Membrii Federaţiei au următoarele drepturi:

 • Să participe la deciziile Adunărilor generale cu un singur vot;
 • Să-şi desemneze reprezentantul / reprezentanţii în Adunarea Generală;
 • Să participe la programele derulate de Federație si să beneficieze de activitățile și rezultatele ce decurg din realizarea obiectivelor Federației;
 • Să propună si să aleagă persoane pentru funcțiile de conducere şi control ale Federației;
 • Să propună si să aleagă persoane pentru funcțiile de conducere şi control ale Federației;
 • Să prezinte sugestii, propuneri si sesizări în legătură cu activitățile Federației;
 • Să fie informați cu privire la activitatea şi situația financiară a Federaţiei.

Membrii Federației au obligaţia de a răspunde convocărilor la Adunarea Generală, de a plăti cotizaţia şi de a sprijini activitatea Federației.

Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director, are dreptul de a retrage calitatea de membru persoanelor juridice care:

 • Si-au încetat activitatea sau nu mai desfăşoară activităţi educaţionale cu specific Montessori într-o formă recunoscută ca și unitate de învățământ de Ministerul Educaţiei din România
 • Nu au raspuns la 2 convocari consecutive Adunărilor Generale sau nu și-au plătit cotizația de membru pentru anul anterior
 • Au realizat acțiuni care sunt în contradicție cu scopul şi obiectivele Federației


Procedura de aderare la Federatia Montessori Romania

Membri ai Federaţiei pot fi toate persoanele juridice care au înființat și/sau funcționează ca unități de învățământ autorizate/acreditate în alternativa Montessori, în România.

Pentru primirea calității de membru, solicitantul trebuie sa îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

 • Cunoaste şi este de acord cu statutul si obiectivele Federației
 • Completează si semnează cererea de afiliere
 • Ordinul de autorizare/acreditare în alternativa Montessori sau contractul cu ARACIP și avizul CNAE pentru a funcționa în alternativa Montessori, pentru cei în curs de autorizare
 • Face dovada înregistrării persoanei juridice la organele competente
 • Nu inițiază și nu realizează acțiuni care contravin obiectivelor Federației
 • Achită cotizația de membru